วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559


นาลันทา มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลก


เมื่อกล่าวถึง มหาวิทยาลัยนาลันทา หรือนาลันทามหาวิหาร แต่เดิมถูกสร้างขึ้นเป็นวัดเพราะความเลื่อมใสในศาสนาพุทธของพระเจ้าอโศกมหาราช  เมื่อประมาณศตวรรษที่ 3 ต่อมากษัตริย์อีก 5 พระองค์ได้สร้างอีก องค์ละ 1 วิหาร อยู่ภายในบริเวณเดียวกัน และภายหลังได้สร้างรั้วล้อมรอบ ซึ่งในศตวรรษที่ 5 ได้กลายมาเป็นสถานที่ศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ณ ตอนนั้นก็อาจกล่าวได้ ตามที่พระจากประเทศจีนที่มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา ได้เดินทางมาศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเมื่อประมาณศตวรรษที่ 7 ได้บรรยายเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่อลังการของมหาวิทยาลัยนาลันทาที่มีห้องสมุด 9 ชั้น สูงเทียมก้อนเมฆ ห้องโถงประดับประดาสวยงาม ดั่งดาวระยิบระยับอยู่บนฟ้า

 


มหาวิทยาลัยนาลันทา นั้นมีประวัติมายาวนานกว่า 800 ปี ซึ่งมีการสอนเกี่ยวกับศาสนาพุทธ 2 นิกายคือ มหายาน และเถรวาท ต่อมาได้เพิ่มวิชาการหลายแขนง เช่น วิทยาศาสตร์ ไสยศาสตร์ แพทยศาสตร์ เป็นต้น และเมื่อช่วงหลังก่อนถูกทำลาย ได้มีการเกิดของลัทธิใหม่เพิ่มขึ้นมากมายและมีคนจากต่างศาสนามาเล่าเรียนด้วย จึงทำให้พระพุทธศาสนาถูกกลืนไปกับคำสอนของคนเหล่านั้น

 
ในส่วนนี้ผู้เขียน ขอเสนอความคิดเห็นว่าการเกิดความคิดในแบบแผนใหม่แตกออกไป เป็นความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่การตั้งลัทธิใหม่ จากหลักคำสอนของพระพุทธศาสนานั้น เป็นสิ่งที่ทำให้สิ่งที่เป็นหนึ่ง ถูกแบ่งแยกออกไปด้วยความคิดเห็นส่วนตัวหรือกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่ง ถึงแม้จะมีพื้นฐานมาจากหลักคำสอนของพระบรมศาสดา ซึ้งหลักคำสอนเหล่านี้ท่านนำมาจากการตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

 
 
ซึ่งหากศึกษาในพระไตรปิฏกจะพบว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ท่านตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนั้นจะมีหลักคำสอนที่เหมือนกันหมดทุกพระองค์ ท่านจะสอนแบบเดียวกัน ไม่มีแปลกหรือแตกต่างกันเลย จึงทำให้เห็นว่าการที่จะทำอะไรหากเราเอาใจเราเองเป็นหลัก โดยไม่อิงหลักความจริงซึ่งก็มีในหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เทียบเคียงอยู่แล้ว ก็จะทำให้เกิดความวุ่นวายได้ เพราะแต่ละคนก็มีความคิดแตกต่างกันออกไป หากเพียงแต่ว่ากล้าที่จะยอมรับความจริงตามหลักการที่มีมา สังคมก็จะสงบสุขในทุกๆสังคม

 


เนื่องจากมหาวิทยาลัยนาลันทา ได้ถูกอุปถัมภ์โดยกษัตริย์ตลอดมาจึงไม่ต้องกังวลเรื่องปัจจัย 4 ทำให้ผู้ที่มาศึกษาเล่าเรียนไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้ จึงมีใจที่สามารถจดจ่ออยู่ที่การเรียนอย่างเดียว จึงทำให้มหาวิทยาลัยนาลันทาแห่งนี้มีแต่นักปราชญ์ และผู้คงแก่เรียนกันมากมาย

 
เหตุที่ทำให้มหาวิทยาลัยนาลันทาล่มสลาย เหตุการณ์หลักตามข้อมูลที่ปรากฏตามหนังสือธรรมะและข้อมูลประวัติศาสตร์ในอินเตอร์เน็ต คือ เมื่ออิสลามแผ่กระจายอำนาจมาทางอินเดียและต้องการล้มล้างศาสนา จึงได้ยกทัพมารุกราน เมื่อมาถึง มหาวิทยาลัยนาลันทา เหล่าทหารมุสลิมเติร์ก ได้ทำการฆ่าฟันคณะสงฆ์จนหมด แต่คณะสงฆ์บางกลุ่มสามารถหลบหนีไปได้พร้อมกับคัมภีร์บางส่วน และชาวมุสลิมได้ทำการจบชื่อมหาวิทยาลัยด้วยการเผา พื้นที่ทั้งหมดให้สิ้นซาก ซึ่งใช้เวลาเป็นหลายเดือนมาก

 
 

ในส่วนนี้ข้าพเจ้าขอเสนอความคิดเห็นว่า เนื่องจากมีการแบ่งแยกนิกายภายในมหาวิทยาลัยกันเองจึงไม่สามารถ รวมกันเป็นเอก ที่จะมีความคิดเห็นเป็นหนึ่งเดียวกัน ที่จะยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาโดยวิธีการใด วิธีการหนึ่งตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้

 
จึงทำให้มหาวิทยาลัยนาลันทา ที่สร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราชและพระมหากษัตริย์รุ่นหลัง หลงเหลือไว้แค่ซากปรักหักพังแต่คงดำรงไว้ซึ่งหนึ่งในสถานที่ ที่ยืนยันการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลักคำสอนของท่าน และ พุทธบริษัท ให้ชาวพุทธทั่วโลกได้ไปแสดงพลังศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา ณ ที่แห่งนี้มาจนถึงปัจจุบัน

 


ซึ่งผู้เขียนได้ละข้อมูลไว้หลายส่วน อันเนื่องมาจากความไม่กระจ่างเองของข้อมูลที่นำมาเทียบเคียงกันจากหลายแหล่งข้อมูล แต่โดยสรุปแล้วหากเราชาวพุทธต้องรวมตัวกัน และหันมาศึกษาคำสอนของศาสนาพุทธที่แท้จริงเพื่อที่จะปกป้องพระพุทธศาสนา เพื่อที่จะจรรโลงจิตใจชาวพุทธ และสืบทอดไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน ให้อยู่ในหนทางแห่งความดีเพื่อความสงบร่มเย็นไม่ให้เกิดการแตกแยกในศาสนาเดียวกันเอง ในสังคมดั่งมีมาในสมัยพุทธกาล

 

Cr. เดินตามเงามหาวิทยาลัยนาลันทา

อ้างอิง:ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น